Utvidelse av bryggeriet, hjemmebryggerdager, vannbehandling og gravøl

Hei og hopp folkens!
Siden forrige oppsummeringsinnlegg har vi jobbet hardt med å holde varebeholdningen oppe